Ayat dan Hadits
Dari Abi Hurairah ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: Allah Ta’ala telah berfirman: aku menigai dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Maka apabila ia berkhianat, aku keluar da antara mereka.