Ayat dan Hadits
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. [Surat Al-Baqarah 275]
 1. Diadakan rapat konsolidasi semua elemen pemerhati ekonomi syariah (ulama, akademisi, praktisi, pengusaha, dll) untuk menetapkan beberapa orang sebagai penerima kuasa untuk pembentukan Pengurus Daerah/Wilayah Khusus dari Pengurus Wilayah setempat;
 2. Mengirimkan surat permohonan pemberian kuasa membentuk Pengurus Daerah/Wilayah Khusus yang ditujukan kepada Pengurus Wilayah setempat dan dilampirkan Notulasi rapat lengkap;
 3. Pengurus Wilayah menerbitkan dan mengirimkan surat kuasa kepada penerima kuasa;
 4. Para penerima kuasa segera melaksanakan langkah-langkah membentuk Pengurus Daerah/Wilayah Khusus dan menyusun kepengurusan lengkap sesuai dengan AD/ART;
 5. Setelah kepengurusan Daerah/Wilayah Khusus terbentuk, para penerima kuasa segera mengirimkan surat permohonan pengesahan Pengurus Daerah/Wilayah Khusus kepada Pengurus Pusat. Surat permohonan tersebut dilampirkan susunan Pengurus Daerah/Wilayah Khusus yang akan disahkan;
 6. Pengurus Pusat mengecek kelengkapannya (bila perlu melakukan survey);
 7. Bila seluruh kelengkapan organisasi telah terpenuhi maka Pengurus Pusat akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Daerah/Wilayah Khusus tersebut;
 8. MES Daerah/Wilayah Khusus bersiap mengadakan pelantikan. Pelantikan Pengurus MES Daerah/Wilayah Khusus dilaksanakan sebagai berikut :
 • Pelantikan Pengurus Daerah dilakukan oleh Pengurus Wilayah atau Dewan Penasehat Daerah yang sekurang-kurangnya dihadiri Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pejabat Daerah, Tokoh Masyarakat dan perwakilan Ormas Islam.
 • Pelantikan Pengurus Wilayah Khusus dilakukan oleh Pengurus Pusat atau Dewan Penasehat Wilayah Khusus yang sekurang-kurangnya dihadiri Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pejabat Daerah, Tokoh Masyarakat dan perwakilan Ormas Islam.
 1. Pengurus Pusat mengirimkan Surat Permohonan Pembentukan Pengurus Daerah/Wilayah Khusus ke Pimpinan Cabang Lembaga Keuangan Syariah atau tokoh masyarakat, akademisi, birokrasi, ulama, pengusaha, dan lain-lain di daerah tertentu;
 2. Pimpinan Cabang Lembaga Keuangan Syariah atau tokoh masyarakat, akademisi, birokrasi, ulama, pengusaha di daerah tersebut melaksanakan rapat konsolidasi semua elemen pemerhati ekonomi syariah untuk menetapkan beberapa orang sebagai penerima kuasa untuk pembentukan Daerah/Wilayah Khusus dari Pengurus Wilayah setempat;
 3. Mengirimkan surat permohonan pemberian kuasa membentuk Pengurus Daerah/Wilayah Khusus yang ditujukan kepada Pengurus Wilayah setempat dan dilampirkan Notulasi rapat lengkap;
 4. Pengurus Wilayah menerbitkan dan mengirimkan surat kuasa kepada penerima kuasa;
 5. Para penerima kuasa segera melaksanakan langkah-langkah membentuk Pengurus Daerah/Wilayah Khusus dan menyusun kepengurusan lengkap sesuai dengan AD/ART;
 6. Setelah kepengurusan Daerah/Wilayah Khusus terbentuk, para penerima kuasa segera mengirimkan surat permohonan pengesahan Pengurus Daerah/Wilayah Khusus kepada Pengurus Pusat. Surat permohonan tersebut dilampirkan susunan Pengurus Daerah/Wilayah Khusus yang akan disahkan;
 7. Pengurus Pusat mengecek kelengkapannya (bila perlu melakukan survey);
 8. Bila seluruh kelengkapan organisasi telah terpenuhi maka Pengurus Pusat akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Daerah/Wilayah Khusus tersebut.
 9. MES Daerah/Wilayah Khusus bersiap mengadakan pelantikan. Pelantikan Pengurus MES Daerah/Wilayah Khusus dilaksanakan sebagai berikut:
 • Pelantikan Pengurus Daerah dilakukan oleh Pengurus Wilayah atau Dewan Penasehat Daerah yang sekurang-kurangnya dihadiri Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pejabat Daerah, Tokoh Masyarakat dan perwakilan Ormas Islam.
 • Pelantikan Pengurus Wilayah Khusus dilakukan oleh Pengurus Pusat dan atau Dewan Penasehat Pengurus Wilayah Khusus yang sekurang-kurangnya dihadiri Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pejabat Daerah, Tokoh Masyarakat dan perwakilan Ormas Islam.
 1. Sesuai dengan ART MES Pasal 18 ayat 1, maka Pengurus Wilayah MES dapat dibentuk atas usulan minimal tiga Pengurus Daerah dalam satu provinsi.
 2. Pengurus Daerah pengusul mengadakan rapat khusus untuk pembentukan Pengurus Wilayah, dan menunjuk satu hingga tiga orang penerima kuasa dari Pengurus Pusat untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi pendirian Pengurus Wilayah;
 3. Pengurus Daerah pengusul seperti mengajukan surat permohonan pemberian kuasa untuk pembentukan Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat. Surat dilampirkan notulensi rapat dan Surat Keputusan masing-masing Pengurus Daerah Pengusul;
 4. Pengurus Pusat akan menerbitkan dan mengirimkan surat kuasa kepada penerima kuasa yang ajukan pada poin dua di atas;
 5. Para penerima kuasa segera melaksanakan langkah-langkah pembentukan Pengurus Wilayah dan menyusun kepengurusan lengkap sesuai dengan AD/ART;
 6. Setelah kepengurusan Pengurus Wilayah terbentuk, para penerima kuasa segera mengirimkan surat permohonan pengesahan kepengurusan kepada Pengurus Pusat. Surat permohonan tersebut dilampirkan susunan Pengurus Wilayah yang akan disahkan;
 7. Pengurus Pusat mengecek kelengkapannya (bila perlu melakukan survey).
 8. Bila seluruh kelengkapan organisasi telah terpenuhi maka Pengurus Pusat akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Wilayah tersebut.
 9. Pengurus Wilayah MES bersiap mengadakan pelantikan. Pelantikan Pengurus Wilayah MES dilakukan oleh oleh Pengurus Pusat dan atau Dewan Penasehat Pengurus Wilayah yang sekurang-kurangnya dihadiri Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pejabat Daerah, Tokoh Masyarakat dan perwakilan Ormas Islam.
 1. Sesuai dengan ART MES Pasal 18 ayat 1, maka Pengurus Wilayah MES dapat dibentuk atas inisiatif Pengurus Pusat MES.
 2. Pengurus Pusat mengirimkan surat permohonan kepada salah satu Pengurus Daerah untuk menjadi Pengurus Wilayah;
 3. Bila Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat bersedia, maka Pengurus Daerah tersebut segera melaksanakan langkah-langkah persiapan yang dianggap perlu untuk menjadi Pengurus Wilayah;
 4. Pengurus Daerah mengajukan Surat Permohonan Pengesahan kepengurusan kepada Pengurus Pusat. Surat permohonan tersebut dilampirkan susunan Pengurus Wilayah yang akan disahkan;
 5. Pengurus Pusat mengecek kelengkapannya (bila perlu melakukan survey);
 6. Bila seluruh kelengkapan organisasi telah terpenuhi maka Pengurus Pusat akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Wilayah tersebut;
 7. Pengurus MES Wilayah bersiap mengadakan pelantikan. Pelantikan Pengurus Wilayah MES dilakukan oleh oleh Pengurus Pusat yang sekurang-kurangnya dihadiri Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pejabat Daerah, Tokoh Masyarakat dan perwakilan Ormas Islam.

Bila ada yang berminat membentuk Pengurus MES Wilayah Khusus, silahkan kontak ke kami.

The Society for Islamic Economy Headquarters
Tebet Dalam IV E Streets, South Jakarta – 12810
Indonesia

Telp    : 021 – 8299746 | 021 – 8299747
Fax     : 021 – 8299753