Ayat dan Hadits
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. [Surat An-Nisa’ 29.]

Pustaka Ilmu Ekonomi

Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah

[pdf-embedder url=”http://www.ekonomisyariah.org/wp-content/uploads/2017/01/Pasar_Modal_Syariah_BEI-Iggie-Achsien-Bagian-1.pdf” title=... Read more

Pustaka Hukum Ekonomi