Ayat dan Hadits
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. [Surat Al-Baqarah 275]

Recent Posts

Belajar Ekonomi Syariah

Kabar MES

ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad

Galeri Multimedia

newall