Ayat dan Hadits
Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah sebaik-baik pemberi rezki. [Surat Al-Jum’ah 11.]

(BAMES) Badan Mediasi Ekonomi Syariah

Merupakan badan yang berfungsi memberikan layanan penyelesaian perselisihan berbagai sengketa di bidang ekonomi syariah berupa konsultasi dengan memberikan pendapat mengikat dan/atau memediasi untuk membantu memperoleh kesimpulan penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian. Selain itu, BAMES juga melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pertemuan-pertemuan nasional maupun internasional tentang alternatif penyelesaian sengketa, mediasi, dan profesi mediator