Ayat dan Hadits
Dari Abi Hurairah ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: Allah Ta’ala telah berfirman: aku menigai dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Maka apabila ia berkhianat, aku keluar da antara mereka.

Kabar MES

Galeri Multimedia

Belajar Ekonomi Syariah

ad
ad

Galeri Foto

newall